Заплатата на кмета на Хасково над Закона

0
3329

Колко пари може да получава един кмет? Като заплата, разбира се. Според големината на общината, която управлява, възнаграждението му варира в определени граници. Долната и горната граница на кметската заплата са определени в Постановление на Министерски съвет от 2010 г. и в Наредба за заплатите в държавната администрация. Според тези нормативни актове, в община с над 100 хиляди души население, каквато е Хасково, кметът може да получава от 1000 до 2 700 лв. заплата. Сега познайте колко получава кметът на Хасково. 2 700 лв. На толкова се е самооценил управникът. Сам. По Закон обаче, това му право е отнето. И е вменено на Общинския съвет. Поне това казва Законът за местното самоуправление и местната администрация. В чл. 21.ал. 5 е записано:

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:
…………………………………………
5. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

Така Общинският съвет на практика има последната дума за парите, които кметът може да получава като възнаграждение за положения от него труд, по време на неговото управление. Да, ама не. В Хасково последното решение на Общинския съвет за размера на кметската заплата е отпреди 9 години. Грешка няма.

Заплатата на кмета на Хасково не е гласувана от Общински съвет от 9 години, по пък е актуализирана поне 9 пъти за тези години, може би. За да стигнем до 2018 г., когато кметът получава тавана от 2700лв. Сам си я определя. Сам си я разписва. Сам си я дава. Ежемесечно.

Проверка на Haskovo.live в другите общини от региона показва, че на 99 % при тях Законът е спазен. Във всички общини в областта тази година заплатата на кметовете е гласувана от Общинските съвети. С изключение на Стамболово. И там, както и в Хасково, кметът сам си е дал тавана на заплата, която може да получава, без санкция на Общинския съвет.

Така най- богатата и най- бедната общини в хасковска област удариха дъното по законност и се оставиха на субективната самооценка на управниците си.

Дали в Хасково и Стамболово, нарушеният закон е престъпление, е въпрос към прокуратурата. На гражданите ни остава да съдим морално по действията на избраниците си.

И за да сме докрай точни, публикуваме заплатите на всички кметовете от областта. По низходящ ред.

Хасково – 2700 лв.

Тополовград- 2 400 лв.

Минерални бани- 2300 лв.

Димитровград- 2200 лв.

Симеоновград- 2200 лв.

Любимец – 2200 лв.

Харманли – 2000 лв.

Свиленград – 1815 лв.

Ивайловград- 1800 лв

Маджарово- 1705 лв.

Стамболово- 1600 лв.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук