Областният управител: Защо кметът изпраща сигнали, вместо да изпълни закона

0
1467

По повод входиран в Областна администрация Хасково сигнал от кмета на община Хасково Добри Беливанов относно Бюджета на общината, потърсихме за коментар Областния управител.
Станислав Дечев заяви, че съгласно ЗМСМА Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния Административен съд. „Това е мое задължение и аз го изпълнявам всеки месец за 11 общински съвети в област Хасково, в това число и за Общински съвет Хасково. Мое задължение по закон е да следя за законосъобразността на взетите решения и аз го изпълнявам. Въпросното решение, както и всички останали решения, гласувани на 26 януари 2018 година, са постъпили в Областна администрация и все още тече срокът за тяхната законосъобразна проверка.
Но в същото време, същият Закон, дава много по-големи права на кмета на общината, в случая на г-н Беливанов. Той може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния Административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. / чл.45 (5) от ЗМСМА/.
Затова недоумявам защо кметът на община Хасково не изпълнява своите задължения по закон, а изпраща сигнал за конкретното решение до мен и до Прокуратурата. В писмото си до мен той пише : „Мотивите ми да считам, че решението на Общинския съвет е незаконосъобразно се изразяват в следното“ … и цитира няколко свои основания. Тогава, защо след като той счита решението за незаконосъобразно, не изпълни задължението си по закон и не оспори решението пред съда?! И нещо повече, той счита решението за Бюджета за незаконосъобразно и сезира Прокуратурата и мен, но в същото време казва, че ще го изпълнява?! Да разбирам, че кмета ще изпълнява незаконно решение ли?!
Аз спазвам Закона и ще изляза с решение в срок. Същото би трябвало да прави и кметът. Да изпълни закона. А не да определя върху кого „пада тежестта за следене на законосъобразността на решенията на местния парламент“, обобщи Станислав Дечев.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук