Регламент Местни избори 2019

РЕГЛАМЕНТ

условия на „НЮЗ ХАСКОВО“ЕООД
за провеждане на предизборна агитация в сайта Haskovo.live
Избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г./ и евентуален балотаж за избор
на кмет на 03.11.2019г.

В предизборната агитация в информационен сайт Haskovo.live могат да участват всички
партии ,коалиции и независими кандидати, издигнати от Инициативни комитети за кметове на
общини и села, както и кандидати за общински съветници, регистрирани за участие за
изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г./ и евентуален балотаж за избор
кмет на 03.11.2019г.
Стартът и финалът на предизборната кампания са в съответствие с хронограмата на ЦИК.

Сайтът предоставя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати, партии
или коалиции, едни и същи условия и цени за платени публикации. Тарифите за тези услуги са
обявени, според изискванията на Изборния кодекс, пред Сметната палата, ОИК и на сайта
Haskovo.live.

Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация,
подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на този регламент и провеждането на
кампанията на сайта Haskovo.live. .
Материалите от предизборните събития се публикуват в специална категория
“Местни избори 2019”.

Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии,
коалиции на политически партии и инициативни комитети информират сайта за
предизборните си прояви най-малко два дни преди тяхното начало. Съобщения за проявите в
рамките на цялата предизборна кампания се приемат от 09:00 до 18:00 часа всеки ден на
телефоните на сайта:
0889 43 19 64- Мария Василева
e-mail: [email protected]

Haskovo.live не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не
е получена информация по този ред.
Всички предизборни материали се заплащат авансово. Заплащането е според
Тарифа, неразделна част от този Регламент и валидна за всички участници в изборния
процес.

Упълномощените представители на политическите партии, коалиции и инициативни
комитети заплащат стойността на политическата агитация директно в медията, без
посредничество, за да бъде гарантиран минималният и коректен размер на плащанията.
Всички представители на политически партии, коалиции, инициативни комитети и
независими кандидати са длъжни да спазват Изборния кодекс, както и нормите на

действащото в България законодателство. Ползващите Haskovo.live за предизборна агитация
са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение.
Всеки от участниците в предизборната кампания, който посредством своя изява
накърни интересите на други лица и така предизвика правото им на отговор, заплаща
стойността на отговора. Цената на публикацията на засегната страна се заплаща от
предизвикалия правото на отговор и се определя съгласно приложената тарифа. Искането до
медията може да се направи в срок до 24 часа след направената публикация. Отговорът се
публикува без коментар.

Haskovo.live няма да публикува никакви предизборни материали 24 часа преди
изборния ден и в изборния ден, съгласно Чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.
Сайтът Haskovo.live е само доставчик на информация и не носи никаква отговорност за
изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на
готовите продукти, предоставени за агитация от централите на политическите партии,
коалиции или инициативни комитети, или от фирми, разпространяващи агитационни
материали в рамките на Кампания за Избори за общински съветници и за кметове на
27.10.2019г./ и евентуален балотаж на 03.11.2019г.

При получаване на готов материал за публикуване, Haskovo.live не носи отговорност
за съдържанието му.

Haskovo.live не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това
няма изрична договорка между медията и съответния представител.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
представляващ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
/ кандидат, партия, коалиция, предизборен щаб, инициативен комитет и др./

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация в сайта Haskovo.live и с Тарифата за
заплащане на предизборните материали.
Приемам условията и правилата за водене на предизборна кампания за Избори за общински
съветници и за кметове на 27.10.2019г./ и евентуален балотаж на 03.11.2019г.

Дата…………….                                                                                                                             Упълномощено лице:…………………
Гр. Хасково                                                                                                                                Име : ……………………………………

Договор ПП ГЕРБ

Добре дошъл обтново!

Влезте в профила си по-долу

Създаване на нов акаунт!

Попълнете формулярите по-долу, за да се регистрирате

Изтеглете паролата си

Моля, въведете потребителското си име или имейл адреса си, за да зададете отново паролата си.

Add New Playlist