Осигуряват допълнителни количества дърва за огрев в Свиленград

Дърва за огрев в помощ на местното население ще бъдат осигурени от Държавно горско стопанство – Свиленград, съобщават от общината. На среща между кмета арх. Анастас Карчев и директора на ДГС – Свиленград инж.Михаил Михайлов е станало ясно, че ще бъдат обезпечени 2 000 куб. м дърва след провеждане на съответния търг. За целта Горско стопанство – Свиленград ще отдели горски масив за задоволяване на обществения интерес.

В Свиленград има недостиг на необходимите количества дървесина за отоплителен сезон 2022-2023 г. и са се появили множество запитвания от граждани и кметове по селата.

Снимка община Свиленград

Предвижда се да се изготвят списъци и комисия, сформирана със заповед на кмета, да определи нуждаещите се по населените места от общината. Ще бъдат отпускани по 5 куб. м на домакинство на прогнозна цена около 66 лв. на кубик, която не включва транспорт.

Заплащането ще става на касата в ДГС – Свиленград по списъците, предоставени от общината. Предстои допълнително да бъдат обсъдени възможностите за осигуряване на транспортна техника за превоз на дървесината.

На срещата е станало ясно, че вече в Свиленград е изграден склад по чл.206 от Закона за горите, който предстои да бъде оборудван и да започне свободна продажба на дърва за населението.